Senteret sitt bannerbilde

Skiftestue

Skiftestuen har åpent fra kl 08:30 - 12:00 og fra 12:30-15:00 mandag til fredag. Pasientene som har fastlege ved kontoret er velkommen til å bruke denne tjenesten.

Det er kølappsystem for å komme inn på skiftestuen. Denne kølappen trekkes på legekontorets venterom. Når ditt nummer vises på skjermen går du til skiftestuen. Dersom det haster å komme på skiftestue ved sykdomsforverring eller ved skade må du henvende deg i resepsjonen.

Etter henvisning fra fastlegen utfører skiftestuen ulike prosedyrer. Eksempler er:

 

Vi utfører flere prosedyrer som du kan få utført uten henvisning fra legen din, men ved behov vil sykepleier ta kontakt med fastlegen for vurdering. Noen eksempler på dette kan være: